пʼятниця, 5 лютого 2010 р.

Керівники компаній: Роман Хапко, CFO компанії DevCom

Персона

Роман Хапко, CFO компанії DevCom. Д-р фіз.-мат. наук. Народився в с. Кульчицi (бiля Самбора), 26.10.1963 р.
CEO компанії з 2001 по 2008. Зараз займає позицію CFO та член ради директорів компанії DevCom.


2005
Д-р фіз.-мат. наук, спец. "обчислювальна математика". Наук. конс.: чл.-кор. НАНУ, проф. Володимир Макаров Тема дисертації: "Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач".
1998-1999
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. Докторант факультету кiбернетики.
1985-1989
Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрант факультету прикладної математики i механiки. Канд. фiз.-мат. наук, спец. "обчислювальна математика", (1990). Наук. кер.: проф. Йосиф Людкевич. Дисертацiя: "Чисельне розв'язування крайових задач для телеграфного рiвняння у випадку незамкнених поверхонь".
1980-1985
Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студент факультету прикладної математики i механiки. Диплом за спец. "прикладна математика". Наук. кер.: проф. Йосиф Людкевич.

НАУКОВI СТАЖУВАННЯ
1998
Геттiнген, унiверситет. Учасник DFG - проекту (6 мiсяцiв). Наук. кер: проф. Р. Кресс.
1997-1998
Геттiнген, унiверситет. Стипендiя KAAD (Нiмеччина, 10 мiсяцiв). Наук. кер: проф. Р. Кресс.
1995-1996
Геттiнген, унiверситет. Стипендiя DAAD (Нiмеччина, 3 мiсяцi). Наук. кер: проф. Р. Кресс.
1992
Штутгарт, унiверситет. Стипедiя DAAD (Нiмеччина, 6 мiсяцiв). Наук. кер.: проф. В. Вендлянд.
1991-1992
Геттiнген, унiверситет. Стипендiя DAAD (Нiмеччина, 6 мiсяцiв). Наук. кер: проф. Р. Кресс.

ПРОФЕСIЙНА КАР'ЄРА
2000 - до тепер
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, завiдувач кафедри обчислювальної математики.
1993-2000
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та iнформатики, доцент кафедри обчислювальної математики.
1989-1993
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, асистент кафедри обчислювальної математики.

3 коментарі: